Σε κάθε νέα αρχή που κάνουμε στην ζωή μας όπως ένας νέος χρόνος, μία καινούργια δουλειά, μία μετακόμιση , θα ήταν καλό να θέσουμε καινούργιους στόχους.
Ο στόχος είναι το νήμα που μας συνδέει με το μέλλον. Είναι θα λέγαμε η χρονική σύνδεση με την ζωή αφού θέτοντας στόχους , μας δίνεται η αίσθηση του ελέγχου στην ζωή μας.

Διαβάστε τη συνέχεια...